Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis z 5. zasedání ŠR

Zápis z pátého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech ze dne 22. 10. 2015

Program:

1.       Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2016

2.       Hodnocení jazykově poznávacího zájezdu do Londýna

 1.   Členové ŠR projednali návrh rozpočtu pro rok 2016 předložený paní ředitelkou H. Tyllichovou (viz. příloha). Paní ředitelka zdůvodnila finanční částky u jednotlivých investičních položek. Členové ŠR neměli žádné námitky k navrženému rozpočtu.

 2.    Ve dnech 12. – 17. 10. 2015 proběh v rámci Výzvy č. 56 jazykově poznávací pobyt pro 37 žáků naší školy v Anglii. Žáci si prohlédli krásné historické památky Londýna, navštívili také Oxford  a Brighton. Součástí pobytu byla také dvoudenní výuka v anglické škole, kde každý ze studentů obdržel certifikát o absolvování výukového kurzu.  Všichni žáci byli spokojeni s  programem, výukou i ubytováním v hostitelských rodinách. Tento projekt přispěl jak rozvoji komunikačních dovedností, tak k rozšíření znalostí o anglické kultuře.

Přítomní: p. Marie Urbančíková, p. Eva Matušková, Mgr. Jitka Rosochová, Mgr. Pavel Chudík, PhDr. Hana Tyllichová

Omluveni: Mgr. Věra Celerová, Mgr. Marie Fridrichová

Ve Vnorovech  22. 10. 2015                                                                                      

Zapsala:  Jitka Rosochová