Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis z 5. zasedání ŠR

Zápis z pátého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

Dne 23. 10. 2018

Program:

  1. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2019

  2. Asistent pedagoga

  3. Šablony II

  4. Akce pořádané pro rodiče

 

1. Všichni členové ŠR projednali návrh rozpočtu pro rok 2019, který vypracovala paní ředitelka Hana Tyllichová. Paní ředitelka podrobně zdůvodnila jednotlivé plánované investice a také odpověděla na položené dotazy členů ŠR. Za prioritu v současné době považuje opravu podlah a zakoupení nového nábytku ředitelny a sborovny.

2. Ředitelka školy informovala členy ŠR, že od 1. 11. 2018 nastoupí Magdalena Dufková jako nový asistent pedagoga ve 3. třídě.

3. Paní ředitelka také informovala, že naše škola podala žádost na schválení – Šablony II – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

4. Paní ředitelka informovala o akcích pořádaných školou pro rodiče:

  • V úterý 9. 10. proběhla na louce za ČOV drakiáda.
  • Ve čtvrtek 8. 11. se uskuteční beseda s tiskovým mluvčím pro ÚO Hodonín Policie České republiky por. Bc. Petrem Zámečníkem na téma Dítě a sociální sítě.
  • 19. 1. 2019 pořádá škola školní ples s předtančením žáků 9. ročníku.

  

Přítomní: p. Marie Urbančíková,p. Veronika Strachotová, Mgr. Marie Fridrichová, Mgr. Pavel Chudík, Mgr. Jarmila Tomanová, Mgr. Jitka Rosochová, PhDr. Hana Tyllichová

 

Ve Vnorovech 23. 10. 2018                                                           

 

Zapsala: Jitka Rosochová