Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis z 6. zasedání ŠR

Zápis z šestého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

Dne 25. 8. 2016

Program:

  1. Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2015/2016
  2. Schválení nového Školního řádu
  3. Organizace školního roku 2016/2017
  4. Stanovení termínu dalšího zasedání ŠR

 

  1. Všichni členové ŠR  se seznámili s Výroční zprávou o činnosti základní školy za školní rok 2015/2016. Bez připomínek tuto zprávu schválili.
  2. V souladu s novými legislativními předpisy byl přepracován Školní řád, který bude platit od 1. 9. 2016. Členové ŠR  se seznámili s novým Školním řádem a tento nový Školní řád schválili.
  3. V tomto školním roce bude naši školu navštěvovat 235 žáků, z toho na 1. stupni 151 a na II. stupni 84 žáků. Žáci se budou vzdělávat v 11 třídách. Podrobnou organizaci školního roku najdou rodiče na stránkách školy.
  4. Termín dalšího zasedáním byl stanoven na 25. 10. 2016 v 15:30 hodin.

 

Přítomní: p. Marie Urbančíková, Mgr. Marie Fridrichová, Mgr. Věra Celerová,

Mgr. Jitka Rosochová, Mgr. Pavel Chudík, PhDr. Hana Tyllichová

Omluvena: p. Eva Matušková

 

Ve Vnorovech  25. 8. 2016                                                                                        

Zapsala:  Jitka Rosochová