Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis z 8. zasedání ŠR

Zápis z osmého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

Dne 2. 3. 2017

Program:

  1. Vyhlášení voleb do školské rady
  2. Zápis žáků do 1. třídy
  3. Zhodnocení činnosti ŠR za uplynulé tříleté období

 

1. Paní ředitelka Hana Tyllichová vyhlásila volby do školské rady. Volby proběhnou ve dvou termínech. Volba dvou členů školské rady za pedagogické pracovníky se uskuteční na pedagogické radě dne 19. 4. 2017.

Volba dvou členů rady za zákonné zástupce žáků proběhne dne 20. 4. 2017 na rodičovských schůzkách v 15 : 30 hodin.

Dva členy školské rady za zřizovatele jmenuje zřizovatel Obec Vnorovy do 20. 4. 2017.

2. Zápis žáků do 1. třídy proběhne 5. dubna, k zápisu má přijít 40 dětí, předpokládáme 8 – 10 odkladů školní docházky. Za zápis zodpovídají paní učitelky Celnerová a Plaširybová.

3. Paní ředitelka poděkovala členům ŠR za jejich práci. Členové ŠR kladně hodnotili spolupráci s ředitelstvím školy. Společným cílem všech členů byla spokojenost žáků, rodičů i vyučujících.

Přítomní: p. Marie Urbančíková, Mgr. Marie Fridrichová, Mgr. Věra  Celnerová, Mgr. Jitka Rosochová,

Mgr. Pavel Chudík, PhDr. Hana Tyllichová

Omluveni:  p. Eva Matušková

 

Ve Vnorovech  2. 3.  2017                                                             

 Zapsala:  Jitka Rosochová