Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis ze 3. zasedání ŠR

Zápis ze třetího zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech dne 3. 2. 2015

Program:

  1. Projednání a schválení nového Školního řádu
  2. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2014
  3. Informace k zápisu do 1. třídy

ad1) Členové ŠR projednali změny ve Školním řádu.

Změny se týkají omlouvání žáků zákonnými zástupci, kdy žák předkládá omluvenku ihned po návratu do školy. Další změna se týká žáků, kteří svým chováním narušují výuku. Učitel může nevhodně se chovajícího žáka vyloučit z vyučování do doby, než se žák ukázní. Žák se bude dále vzdělávat pod dohledem jiného pedagoga. Takové opatření nebude mít sankční, ale organizační charakter.

Členové ŠR schválili uvedené změny. Školní řád bude platný od 4. 2. 2015. Plné znění nového Školního řádu najdou zákonní zástupci na webových stránkách školy. Žáci budou se změnami seznámeni 4. 2. 2015 svými třídními učiteli.

ad2) Paní ředitelka Hana Tyllichová seznámila členy ŠR s výsledky hospodaření za rok 2014. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 je  62 234 Kč.

ad3) Ve středu 4. 2. 2015 proběhne zápis do 1. Třídy. K zápisu přijde 29 dětí.

 

Přítomní:

p. Marie Urbančíková
Mgr. Věra Celerová
Mgr. Jitka Rosochová
Mgr. Pavel Chudík
PhDr. Hana Tyllichvá

 

Omluveni:

p. Eva Matušková
Mgr. Marie Fridrichová

Ve Vnorovech  3.  2.  2015    

Zapsala: Mgr. Jitka Rosochová