Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis ze 3. zasedání ŠR

Zápis ze třetího zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

Dne 24. 10. 2017

Program:

  1. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2018
  2. Klima školy
  3. Inkluze

1. Všichni členové ŠR projednali návrh rozpočtu pro rok 2018, který předložila paní ředitelka Hana Tyllichová. Paní ředitelka zdůvodnila jednotlivé investice. Za prioritu považuje výměnu zastaralých počítačů v ICT učebně a její celkovou rekonstrukci tak, aby učebna odpovídala stále se zvyšujícím nárokům.

2. Ředitelka školy informovala členy ŠR o tom, že proběhne v listopadu dotazníkové šetření  - klima školy, kterého se budou účastnit žáci, učitelé a také rodiče žáků.

3. V rámci projektu OPVV Škola pro všechny učitelé pracují s žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem – tandemová výuka, doučování, deskové hry. V současné době na naší škole pracuje 5 asistentek pedagoga.

Přítomní: p. Marie Urbančíková, p. Veronika Strachotová, Mgr. Marie Fridrichová, Mgr. Jitka Rosochová, Mgr. Jarmila Tomanová, Mgr. Pavel Chudík, PhDr. Hana Tyllichová

 

Ve Vnorovech  24. 10. 2017                                                                                      

Zapsala:  Jitka Rosochová