Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání ŠR

Zápis ze čtvrtého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

Dne 28. 8. 2018

Program:

  1. Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2017/2018

  2. Projednání Koncepce rozvoje školy na období let 2018 - 2024

  3. Vyjádření k návrhu ŠVP školní družiny

  4. Organizace školního roku 2018/2019

  5. Stanovení dalšího termínu zasedání ŠR

1. Všichni členové ŠR bez připomínek schválili Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2017/2018, kterou zpracovala p. ředitelka Hana Tyllichová.

2. Členové ŠR projednali Koncepci rozvoje školy na období let 2018 – 2024, kterou předložila p. ředitelka. V koncepci rozvoje školy vychází ze stávajících legislativních podmínek a ze svých  zkušeností  na pozici ředitelky této základní školy. Navazuje na koncepci minulou, aktualizuje ji, v řadě bodů ji též doplňuje.

Školu chápe jako společenství žáků, jejich rodičů, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy s hlavním cílem napomáhat každému žákovi v jeho rozvoji, kvalitně ho připravovat na budoucí povolání a jeho uplatnění v dalším životě.

Všechny dotazy členů ŠR  byly p. ředitelkou zodpovězeny.

3. Členové ŠR neměli žádné připomínky k návrhu ŠVP školní družiny.

4. V letošním školním roce bude školu navštěvovat celkem 245 žáků, z toho na 1. stupni 154, na 2. stupni na 91 žáků. Žáci se budou vzdělávat ve 12 třídách. Ve škole bude pracovat 16 učitelů a 4 asistentky pedagoga. Ve 2. třídě bude třídní učitelkou nová paní učitelka Mgr. Anna Smetanová, ve 4. třídě Mgr. Jitka Křenková.

27. 9. proběhne pro žáky školy branný den, který se uskuteční ve spolupráci s vojenskou základnou v Náměšti nad Oslavou.

5. Termín dalšího zasedání  ŠR byl stanoven na 23. 10. 2018 v 15:30 hodin.

 

Přítomní: p. Marie Urbančíková,p. Veronika Strachotová, Mgr. Marie Fridrichová, Mgr. Pavel Chudík, Mgr. Jarmila Tomanová, Mgr. Jitka Rosochová, PhDr. Hana Tyllichová

 

Ve Vnorovech  28. 8. 2018                                                             

 

Zapsala:  Jitka Rosochová