Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání ŠR

Zápis ze čtvrtého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

Dne 27. 8. 2015

Program:

 1. Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2014/2015
 2. Projednání Dodatku č. 9 k ŠVP pro základní vzdělávání
 3. Informace o vyhlášení Výzvy č. 56 v rámci OPVK
 4. Organizace školního roku 2015/2016
 5. Čerpání rozpočtu 1-7/2015
 6. Stanovení termínu dalšího zasedání ŠR

 

 1. Všichni členové ŠR  se seznámili s Výroční zprávou o činnosti základní školy za školní rok 2014/2015. Bez připomínek tuto zprávu schválili.
 2. Členové ŠR projednali Dodatek č. 9, který obsahuje vypracování výstupů ŠVP volitelného předmětu Cvičení z matematiky. Od školního roku 2015/2016 může být volitelný předmět Cvičení z matematiky vyučován v 8. ročníku.
 3. Naše škola se přihlásila v rámci Výzvy č. 56 do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Poznáním k porozumění byl realizován prostřednictvím zahraničního jazykového kurzu pro 4 učitele v době letních prázdnin v Oxfordu, Hastingsu, na Maltě a v Berlíně. Cílem jazykových pobytů pro učitele bylo zkvalitnění jazykových dovedností vyučujících v angličtině a němčině. V měsíci říjnu proběhne zahraniční vzdělávací pobyt pro žáky v Londýně. Prostřednictvím čtenářských dílen se budeme snažit zkvalitnit vztah žáků ke čtenářství a zlepšit jejich čtenářskou gramotnost. V rámci této části projektu jsme zakoupili 646 knih .
 4. V tomto školním roce bude naši školu navštěvovat 238 žáků, z toho na 1.stupni 145 a na II. stupni 93 žáků. Žáci se budou vzdělávat v 12 třídách. Podrobnou organizaci školního roku najdou rodiče na stránkách školy.
 5. Paní ředitelka předložila členům ŠR k nahlédnutí čerpání rozpočtu leden – červenec 2015.
 6. Termín dalšího zasedáním byl stanoven na 22. 10. 2015.

 

Přítomní: p. Marie Urbančíková, p. Eva Matušková, Mgr. Marie Fridrichová, Mgr. Věra Celerová,

Mgr. JitkaRosochová, Mgr. Pavel Chudík, PhDr. Hana Tyllichvá

 

Ve Vnorovech  27. 8. 2015                                                                                        

 

Zapsala:  Jitka Rosochová