Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis ze 7. zasedání ŠR

Zápis ze sedméhozasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

dne 24. 10. 2019

Program:

  1. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2020
  2. Dotazníkové šetření

  3. Beseda s psychologem pro rodiče

  4. Testování SCIO

  5. Soutěž „ O nejlepší recept“

  6. Vyhlášení voleb do Školské rady

1. Členové ŠR projednali návrh rozpočtu pro rok 2020, který předložila p. ředitelka Hana Tyllichová. Paní ředitelka zdůvodnila jednotlivé plánované investice i finanční částky u jednotlivých investičních položek. Také odpověděla na položené dotazy členů ŠR. Členové ŠR si také prohlédli nově zrekonstruovanou ředitelnu a sborovnu.

2. Dotazníkové šetření proběhne od 1. 11. – 11. 11. 2019 na portále www.proskoly.cz. V dotazníku budou rodiče, žáci i učitelé odpovídat na otázky ohledně školního prostředí, kvality vyučování, učitelů, školních pravidel apod. Na základě dotazníkového šetření se budeme snažit zlepšit kvalitu vzdělávání v naší škole.

3. Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se uskuteční beseda s psychologem p. Mgr. Mrkvou. Beseda proběhne v jídelně školy na téma pravidla ve výchově dětí.

4. V letošním školním roce se žáci 9. ročníku zúčastní on-line Národní testování – SCIO. Projekt zahrnuje testy: Obecné studijní předpoklady, Matematika, Český jazyk, SCATE AJ. Testování proběhne od 4. 11. do 22. 11. 2019. Každý žák získá svou vlastní zprávu a náhled řešeného testu pro použití ve škole i doma.

5. Školní jídelna opět vyhlásila soutěž „ O nejlepší recept“. Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci školy. Do konce října budou porotou (členové školního parlamentu, vedoucí školní jídelny, ředitelka školy) vybrány recepty, které budou svou skladbou nejvíce odpovídat zdravé výživě a použité suroviny budou cenově dostupné v rámci finančního limitu cca 25 Kč. Vybrané recepty budou v měsíci listopadu na jídelním lístku. Žáci budou hlasovat a celá soutěž bude vyhodnocena v prosinci.

6. Školská rada vyhlásila termín řádných voleb do ŠR na 16. 4. 2020.

Přítomní: Mgr. Marie Fridrichová, Mgr. Pavel Chudík, p. Marie Urbančíková, Mgr. Jarmila Tomanová, Mgr. Jitka Rosochová, PhDr. Hana Tyllichová,

Ve Vnorovech  24. 10. 2019                                                           

Zapsala:  Jitka Rosochová