Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis ze 7. zasedání ŠR

Zápis ze sedmého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

Dne 25. 10. 2016

Program:

  1. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2017
  2. Inkluze
  3. Odpolední internet

 

  1. Členové ŠR projednali návrh rozpočtu pro rok 2017, který předložila paní ředitelka Hana  Tyllichová (viz. příloha). Paní ředitelka zdůvodnila jednotlivé investiční položky. Členové ŠR neměli žádné námitky k navrženému rozpočtu.
  2. Od 1. 9. 2016 vstoupila v platnost novela školského zákona, která zavádí nový přístup k dětem se speciálními potřebami. Místo jejich umísťování do speciálních škol by měly běžné školy aplikovat podpůrná opatření, která by měla pomoci překonat jejich znevýhodnění. Také naše škola vytváří podmínky pro tyto děti. V současné době u nás pracují 4 asistentky pedagoga.
  3. Členové ŠR byli informováni o možnosti využití odpoledního internetu – každé pondělí od 14 do 15 hodin.

 

Přítomní: p. Marie Urbančíková, p. Eva Matušková, Mgr. Věra  Celnerová, Mgr. JitkaRosochová,

Mgr. Pavel Chudík,PhDr. Hana Tyllichová

Omluveni:  Mgr. Marie Fridrichová

 

Ve Vnorovech  25. 10. 2016                                                                                     

Zapsala:  Jitka Rosochová