Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Soudní jednání v Hodoníně

Ve středu 20. 11. navštívili žáci 9. třídy naší školy v rámci prevence rizikového chování Okresní soud v Hodoníně. Zúčastnili se čtyř soudních jednání. První případ se týkal maření výkonu soudního rozhodnutí, obžalovaný nenastoupil k výkonu trestu. Druhý případ se týkal zanedbání povinné výživy. Třetí jednání se týkalo krádeže a ve čtvrtém jednání obžalovaný žádal o obnovu soudního řízení. V tomto případě soud zjistil, že nevznikly nové skutečnosti, které by mohly změnit původní rozsudek, proto soud zamítl obnovu soudního řízení. Součástí všech čtyř soudních případů byly také výpovědi svědků. Ve třech soudních případech jsme vyslechli i rozsudek. Na závěr soudních jednání nám pan soudce Mgr. Ladislav Sobotka představil systém soudnictví v ČR. Exkurze na soudní jednání v Hodoníně zvýšila našim žákům právní vědomí a přispěla k plnění PPŠ v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence