Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Studijně poznávací zájezd do Anglie

Ve dnech 30. 9. - 4. 10. 2019 jsme v počtu 57 žáků v doprovodu p.uč. Pavkové, Motyčkové, Křenkové, Mičolové a Tobolové absolvovali poznávací zájezd do Anglie. Po dlouhé cestě evropským kontinentem jsme se nalodili na trajekt ve francouzském přístavu Calais. Bílé útesy anglického přístavu Dover byly ještě zahaleny tmou a my se vydali dále do hlavního města Londýna. Velkoměsto během našeho příjezdu ještě trochu spalo a my jsme tak mohli nerušeně započít procházku skoro prázdným městem. První den jsme viděli pevnost Tower, památník Velkého požáru Londýna Monument, katedrálu sv. Pavla, absolvovali jsme prohlídku mostu Tower Bridge i s jeho strojovnou, dále válečný křižník HMS Belfast a nakonec British Museum s rozsáhlou expozicí, ve které si mohl každý přijít na své. Na naší první pouti městem jsme cestovali také londýnským metrem a při pěší cestě jsme měli možnost zahlédnout typické červené dvoupatrové autobusy doubledekry, černé i barevné taxíky, červené telefonní budky a poštovní schránky.

Večer nás čekaly na smluveném místě rodiny, ve kterých jsme byli dvě noci ubytovaní. Ochutnali jsme něco z jejich kuchyně a nahlédli do domovů různorodých národností, ale hlavně si mohli prověřit naše jazykové dovednosti v anglickém jazyce. Vedli jsme si výtečně, odměnou nám byl nejen dobrý pocit, ale také pochvala od rodin za dobré vychování a plynulou angličtinu.

Druhý den nás čekalo další cestování: výlet do města Windsor, prohlídka interiérů královského sídla, procházka do univerzitního městečka Eton a prohlídka centra dalšího univerzitního města, Oxfordu. Všechna místa byla pro nás nezapomenutelným zážitkem.

Čtvrtek jsme věnovali druhé části prohlídky Londýna: čekal nás Westminsterský palác označovaný také Houses of Parliament s hodinovou věží s Big Benem, která je v současné době zahalena do lešení v důsledku rekonstrukce. Našimi dalšími cíly byli Westminsterké opatství, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Chinatown (Čínská čtvrť), Leicester Square, Piccadilly Circus, Downing Street a nakonec jízda na London Eye, při které jsme se z výšky 135 metrů kochali výhledem na blízká i vzdálená místa, která jsme během dvou dnů navštívili.

Plavbou lodí po Temži jsme získali třetí rozměr návštěvy Londýna, pohled z vody. Byl to také pohled závěrečný, jelikož se naše neuvěřitelně pestrá cesta blížila ke konci. Náš autobus nás již čekal poblíž Millennium Dome s O2 Arénou, další obdivuhodné budovy nového tisíciletí. 

Naše putování doprovázelo hezké, ačkoliv chladné počasí, spadlo i pár kapek, ale to už tak nějak k Anglii patří. A tak nám nic nemohlo pokazit dobrou náladu a chuť objevovat.

Zapsala: Mgr. Vladimíra Pavková