Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Velkomoravský den v Mikulčicích

V pátek 29. 9. 2017 navštívili žáci 6. a 7. tříd Slovanské hradiště v Mikulčicích. V rámci akce Podzim v Rasticově městě měli naši žáci možnost nahlédnout do života Velkomoravanů. Žáci si prohlédli velkomoravský tábor a členové Kmenového svazu Styrke jim ukázali způsoby boje, různé zbraně, přípravu jídla a také výrobu oblečení. Potom si v doprovodu pana průvodce prohlédli zajímavou expozici, kde se seznámili s původem Slovanů, a zhlédli krátký film. Následovalo opékání špekáčků a také nákup suvenýrů. Na závěr pestrého programu si děti vyzkoušely střelbu z luku a zahrály si hry na louce.

                                                                                                                                                       Mgr. Jitka Rosochová