Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovný poradce Výchovný poradce působí v naší škole současně i jako metodik prevence jako poskytovatel  poradenských služeb.  Poradenská činnost: kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování..
zobrazit více informací

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Cílem péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zajistit především potřebnou podporu žákovi i rodině, vytvořit mu vhodné..
zobrazit více informací

Podpůrná opatření

Podpůrná opatření V naší škole se vzdělávají žáci se širokou škálou speciálních vzdělávacích potřeb. Snažíme se podporovat žáky s odlišného kulturního prostředí i s odlišných životních..
zobrazit více informací

Info k volbě povolání, přijímací řízení na SŠ

Informace k volbě povolání, přijímací řízení na SŠ Organizace přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání..
zobrazit více informací

Preventivní program školy ve školním roce 2018/2019

Preventivní program školy ve školním roce 2018/2019 Obsah: Úvod Charakteristika školy a její vnitřní zdroje Analýza situace Stanovení cílů PPŠ Reakce na hodnocení Realizační tým Personální podpora realizačního..
zobrazit více informací

Poradenská činnost školy

Školní poradenské pracoviště Ve škole působí školní poradenské pracoviště, které zajišťuje specializované pedagogické činnosti, poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských..
zobrazit více informací

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ -

Projekt „Nenech to být" Vážení rodiče, naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být". Jde o nový nástroj k odhalování šikany ve školách, který funguje na principu schránek důvěry, ale v elektronickém..
zobrazit více informací