Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Vyhlášení voleb do školské rady

Ve smyslu §§ 167 a 168 z. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění vyhlašuji volby do školské rady.

Průběh voleb se řídí zřizovací listinou školské rady ze dne 4. 5. 2005 a volebním řádem, vydaným Obcí Vnorovy dne 4. 4. 2005 .

Místo konání voleb: Základní škola Vnorovy, Hlavní 17, 696 61 Vnorovy.

Volby do školské rady proběhnou ve dvou termínech.

Volba dvou členů školské rady za pedagogické pracovníky se uskuteční na pedagogické poradě dne 23. 9. 2020

Volba dvou členů školské rady za zákonné zástupce žáků proběhne dne 24. 9. 2020 na rodičovských schůzkách v 16:00 hod.

Dva členy školské rady za zřizovatele jmenuje zřizovatel Obec Vnorovy do 24. 9. 2020.

Ve Vnorovech 28. 6. 2020

PhDr. Hana Tyllichová