Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Výstava žákovských prací roku 2018 - V zdravém těle zdravý duch

Ve dnech 5. a 6. května 2018 proběhla na Lidovém domě ve Vnorovech výstava žáků školy nazvaná V zdravém těle zdravý duch. Téma zdravého životního stylu se stalo průvodním tématem celého školního roku. Návštěvníci zde mohli zhlédnout nejen množství výtvarných prací na toto téma, ale také různé projekty, na nichž žáci pracovali i v ostatních vyučovacích předmětech.

Sobotní zahájení doprovodili svým vystoupením žáci a žákyně 1. a 2. třídy. Na neděli si členové  Dramatického souboru školy pod vedením  p. uč. Motyčkové připravili vystoupení s přednesem vlastních básní a vtipné scénky na téma zdraví a úrazy.

Celá akce se zdařila.

Zapsala Martina Mičolová