Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Vystoupení dětí 2. oddělení ŠD v Domově pro seniory ve Strážnici

V rámci rozvíjení mezigeneračních vztahů navštívily děti 2. oddělení  ŠD  s krátkým vystoupením Domov pro seniory ve Strážnici. Zde zahrály pohádku O řepě, přednesly básně a zazpívaly. Největší úspěch mělo nakonec společné zpívání dětí a seniorů.

Nakonec jim vrchní sestra povyprávěla o službách, které jejich Domov poskytuje.

Pěkné odpoledne jsme s dětmi zakončili na farské zahradě.

Dana Nováková, 2. odd.ŠD