Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Výuka dějepisu na dálku

Distanční výuka je náročná disciplína, s tím souhlasí téměř každý rodič, žák i učitel. Proto se snažíme i výuku dějepisu na dálku pro žáky zpestřit využíváním různých interaktivních výukových aplikací, ale také zařazováním třídních projektů.

V 6. ročníku jsme v březnu probírali tematický celek starověké Řecko. Toto učivo jsme zakončili projektem  o řeckém náboženství. V online hodině jsme si uspořádali hostinu, kde žáci představovali jednotlivé řecké bohy.

Sedmáci se v hodinách dějepisu dověděli, jak probíhala středověká kolonizace. Proto zadání jejich projektu bylo vymyslet si vlastní středověké město, nakreslit jeho plánek a erb, také nové město pojmenovat a popsat.

Osmáci zase vyráběli technické vynálezy a deváťáci si vyzkoušeli roli soudů, protože měli připravit na základě zjištěných informací  zatykač na válečného zločince.

Myslím, že se jim projekty velmi povedly. Některé práce žáků si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Jitka Rosochová