Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Informace o organizaci vzdělávání od 12. 4. 2021

Informace o organizaci vzdělávání od 12. 4. 2021

Žáci 1. stupně přecházejí na systém střídavé výuky; jednotlivé třídy se střídají po týdnech, kdy určené třídy mají jeden týden prezenční výuku dle rozvrhu a druhý týden distanční výuku.

Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.

K prezenční výuce nastoupí od 12. 4. 2021 1. třída, 2. třída a 3. A. Každý žák musí mít ve škole chirurgickou roušku, stejně tak i v ŠD.

Školní družina je kvůli zvýšeným hygienickým opatřením v  provozu pouze pro žáky 1. a 2. ročníku!

Třídy 3. B, 4. a 5. pokračují v distanční výuce.

V týdnu od 19. 4. 2021 přechází 1., 2. a 3. A do distanční výuky a do školy se vrátí na týden 3. B, 4. a 5 třída.

V dalším týdnu se uvedené třídy vymění a bude probíhat tzv. rotační výuka.

Všechny kroužky jsou do odvolání zrušené. Náboženství podle rozvrhu v době prezenční výuky.

Zajištění stravování pro žáky

V případě prezenční výuky je stravování zajištěno běžným způsobem ve školní jídelně s dodržením zvýšených hygienických opatření.

V případě distanční výuky (doma) jsou všichni žáci automaticky odhlášeni, ale lze odebírat obědy za dotovanou cenu do jídlonosičů odevzdaných ve výdejně pro cizí strávníky vždy ráno do 8:00 hodin, řádně označených jménem, příjmením a třídou žáka.

Přihlašování a odhlašování obědů vždy den dopředu ve školním systému www.strava.cz. V případě potřeby volejte p. vedoucí ŠJ.

Informace k testování žáků při prezenční výuce

Součástí prezenční výuky je povinné testování všech žáků i zaměstnanců školy. Pro celou oblast Moravy jsou to testy Singclean návod na samotestování  

Podrobnější informace najdete na: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Toto testování musí probíhat 2x týdně, u nás ve škole vždy v pondělí a ve čtvrtek od 7:30 do cca 7:45 hodin ve třídách.

Pokud budete vy, rodiče všech žáků 1. stupně, chtít pomoci Vašemu dítěti s testováním, můžete, ale musíte dodržet bezpečnostní opatření - dezinfekce rukou, respirátor, rozestupy - a nemůžete jít do třídy. Testování za přítomnosti rodičů bude probíhat ve stejnou dobu v malé tělocvičně.
Vchod do tělocvičny bude ze školního dvora.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ve Vnorovech 8. 4. 2021

PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy