Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Školská rada

Jednací řád

Jednací řád školské rady při Základní škole ve Vnorovech Školská rada stanoví na svém 1. zasedání dne 22. 6. 2005, podle ustan. § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším..
zobrazit více informací

Volby do školské rady 2014

Zápis z volby zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků do školské rady Termín konání voleb: 23. 4. 2014 Přítomni: jednotliví zástupci tříd               zástupce ředitele PaedDr..
zobrazit více informací

Vyhlášení voleb do školské rady 2017

Ve smyslu §§ 167 a 168 z. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady. Průběh voleb se řídí zřizovací listinou školské rady ze dne 4. 5. 2005 a volebním řádem, vydaným Obcí Vnorovy..
zobrazit více informací

Zápis z 1. zasedání ŠR

               Zápis z prvního zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech dne 29. 8. 2014 Program: Projednání jednacího řádu ŠR Volba nového předsedy ŠR Projednání Školního řádu Schválení Výroční..
zobrazit více informací

Zápis z 2. zasedání ŠR

Zápis z druhého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech dne 23. 10. 2014 Program: Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2015 Členové školské rady projednali návrh rozpočtu pro rok 2015, který předložila paní ředitelka..
zobrazit více informací

Zápis ze 3. zasedání ŠR

Zápis ze třetího zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech dne 3. 2. 2015 Program: Projednání a schválení nového Školního řádu Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2014 Informace k zápisu do 1..
zobrazit více informací

Zápis ze 4. zasedání ŠR

Zápis ze čtvrtého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech Dne 27. 8. 2015 Program: Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2014/2015 Projednání Dodatku č. 9 k ŠVP pro základní vzdělávání..
zobrazit více informací

Zápis z 5. zasedání ŠR

Zápis z pátého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech ze dne 22. 10. 2015 Program: 1.       Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2016 2.       Hodnocení jazykově poznávacího zájezdu do Londýna  1.  ..
zobrazit více informací

Zápis z 6. zasedání ŠR

Zápis z šestého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech Dne 25. 8. 2016 Program: Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2015/2016 Schválení nového Školního řádu Organizace školního..
zobrazit více informací

Zápis ze 7. zasedání ŠR

Zápis ze sedmého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech Dne 25. 10. 2016 Program: Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2017 Inkluze Odpolední internet   Členové ŠR projednali návrh rozpočtu pro rok 2017, který předložila..
zobrazit více informací

Zápis z 8. zasedání ŠR

Zápis z osmého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech Dne 2. 3. 2017 Program: Vyhlášení voleb do školské rady Zápis žáků do 1. třídy Zhodnocení činnosti ŠR za uplynulé tříleté období   1. Paní ředitelka..
zobrazit více informací

Zápis z 1. zasedání ŠR 2017

Zápis z 1. zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech dne 23. 5. 2017 Program: Projednání jednacího řádu ŠR Volba nového předsedy ŠR Informace k organizaci školního roku 2017/2018   ad 1/ Členové ŠR projednali..
zobrazit více informací