Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Školská rada

Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD   Školské rady při Základní škole ve Vnorovech         Školská rada stanoví na svém 1. zasedání dne 23. 5. 2017, podle ustan. § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním..
zobrazit více informací

Členové školské rady

Členové školské rady  Ve volbách do školské rady ve dnech 19. 4. 2017 a 20. 4. 2017 byli zvoleni a zřizovatel jmenoval tyto členy školské rady na funkční období: od 24. 4. 2017 do 24. 4. 2020.     za zákonné..
zobrazit více informací

Zápis z 1. zasedání ŠR

Zápis z 1. zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech dne 23. 5. 2017 Program: Projednání jednacího řádu ŠR Volba nového předsedy ŠR Informace k organizaci školního roku 2017/2018   ad 1/ Členové ŠR projednali..
zobrazit více informací

Zápis z 2. zasedání ŠR

Zápis z druhého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech Dne 29. 8. 2017 Program: Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2016/2017 Projednání a schválení nového Školního řádu Schválení..
zobrazit více informací

Zápis ze 3. zasedání ŠR

Zápis ze třetího zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech Dne 24. 10. 2017 Program: Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2018 Klima školy Inkluze 1. Všichni členové ŠR projednali návrh rozpočtu pro rok 2018, který..
zobrazit více informací

Zápis ze 4. zasedání ŠR

Zápis ze čtvrtého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech Dne 28. 8. 2018 Program: Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2017/2018 Projednání Koncepce rozvoje školy na období let..
zobrazit více informací

Zápis z 5. zasedání ŠR

Zápis z pátého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech Dne 23. 10. 2018 Program: Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2019 Asistent pedagoga Šablony II Akce pořádané pro rodiče   1. Všichni členové ŠR projednali..
zobrazit více informací

Zápis z 6. zasedání ŠR

Zápis ze šestého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech dne 29. 8. 2019 Program: Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2018/2019 Schválení nového Školního řádu Schválení Dodatku..
zobrazit více informací

Zápis ze 7. zasedání ŠR

Zápis ze sedméhozasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech dne 24. 10. 2019 Program: Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2020 Dotazníkové šetření Beseda s psychologem pro rodiče Testování SCIO Soutěž „ O nejlepší..
zobrazit více informací

Zápis z 8. zasedání ŠR

Zápis z osmého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech Dne 25. 8. 2020 Program: Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2019/2020 Schválení Dodatku č. 1 ke Školnímu řádu ZŠ Vnorovy..
zobrazit více informací