IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Prezentace absolventských prací žáků 9. ročníku
Prezentace absolventských prací 9. A od 13:00 hodin
30
Prezentace absolventských prací žáků 9. ročníku
31 1
CO2 liga – Badatelé mezi nejlepšími v Praze
MDD
Vyhlášení výsledků CO2 ligy v Praze, v Senátu (Badatelé)
2
Školní výlet 3. a 4. třídy
Výlet 3. a 4. třída, Macocha
3 4
5 6
Výlet 6., 7. třída, Pavlov, Permonium Oslavany
7 8
Výlet ŠD 1. a 2. oddělení, Baťův kanál
9
Výlet 2. A, B, ZOO Lešná Výlet 5. A, B, hrad Veveří
10 11
12
Schůzka pro rodiče nastávajících prvňáčků v 15:00 hodin v jídelně školy
13 14
Výlet 1. A, B, hvězdárna Veselí nad Moravou
Výlet 9. A, B, Štramberk, Kopřivnice
15
Výlet 9. A, B, Štramberk, Kopřivnice
16 17 18
19 20
projekt Medové snídaně pro 1. stupeň
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Slavnostní ukončení školního roku 2022/2023, vydávání vysvědčení
1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Poradenství > Poradenská činnost školy

Poradenská činnost školy1. Školní poradenské pracoviště

Ve škole působí školní poradenské pracoviště, které zajišťuje specializované pedagogické činnosti, poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo ve škole.

Tým ŠPP je tvořen výchovným poradcem a školním metodikem prevence. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC). Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy. Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště:

  • Poskytování poradenských služeb ve škole žákům, rodičům i pedagogům
  • Zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšné poskytování podpůrných opatření
  • Prevence rizikového chování (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.)
  • Vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve školách
  • Omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem
  • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
  • Poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech kariérového uplatnění po ZŠ
  • Prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

2. Výchovná komise

V naší škole pracuje výchovná komise, která má za úkol řešit závažnější problémy v chování a prospěchu žáků. Výchovnou komisi tvoří ředitel školy, výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování a třídní učitel. Podle závažnosti problému je k jednání výchovné komise přizván k jednání výchovné komise rovněž zástupce OSPOD, Policie ČR a zástupce zřizovatele. Za svůj hlavní cíl si klade výchovná komise důsledně řešit neomluvené absence žáků a minimalizovat je. Mezi další problémy, kterými je připravena se zabývat, patří šikana mezi žáky, zhoršení prospěchu z důvodu nepříznivé osobní situace žáků, nevhodné chování žáků během vyučování, nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy. V popředí výchovné komise je též nastavení preventivních podpůrných opatření k potlačení projevů rizikového chování. Jejím cílem není pouze udělovat žákům výchovná opatření za kázeňské přestupky, ale též jim pomáhat zvládat jejich vážnější problémy. Výchovnou komisi svolává podle potřeby ředitelka školy, za přípravu jednání výchovné komise je odpovědný výchovný poradce. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou k účasti na jednání výchovné komise pozváni obvykle doporučeným dopisem. Z jednání výchovné komise pořizuje výchovný poradce zápis, který rodiče a ostatní přítomní podepisují.