IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5
Dramatizace Erbenových balad
Školní kolo Biologické olympiády
Školní kolo Biologické olympiády
6 7 8
9
Pravidla a co já? - program primární prevence pro 3. ročník
10 11 12 13 14
Ples školy 2023
Prodejní výstava obrazů
Ples školy LD Vnorovy
15
16 17
Okresní kolo Dějepisné olympiády
18 19
Druhé zážitkové dopoledne OA a SOU Veselí nad Moravou
Vztahy v třídním kolektivu
20 21 22
23
Pedagogická rada za 2. čtvrtletí
24 25 26
Listování s Lukášem Hejlíkem
Ocenění v Národním testování SCIO
Listování s Lukášem Hejlíkem
27 28 29
30 31
Vydávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022/2023
1 2 3
Pololetní prázdniny
4 5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Poradenství > Podpůrná opatření

Podpůrná opatřeníPodpůrná opatření

V naší škole se vzdělávají žáci se širokou škálou speciálních vzdělávacích potřeb. Snažíme se podporovat žáky s odlišného kulturního prostředí i s odlišných životních podmínek. Při vzdělávání těchto žáků úzce spolupracujeme s PPP ve Veselí nad Moravou, s panem Mgr. Jaroslavem Mrkvou a se SPC v Kyjově, Mgr. Miroslavou Kopkovou a se SPC v Brně, Mgr. Martinem Polenským.

Zákon stanoví pět stupňů podpůrných opatření. Škola poskytuje 1. stupeň podpůrných opatření i bez konzultace a rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Ve škole působí školní poradenské pracoviště, které se podílí na podpoře vzdělávání těmto žákům. Podpůrná opatření 2. až 5. stupně neurčuje škola, ale školské poradenské zařízení – PPP, SPC. Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. PPP nebo SPC stanoví žákovi konkrétní podpůrná opatření, které odpovídá konkrétnímu stupni podpory. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je nutný vždy písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka.

Podpůrná opatření spočívají v

  1. poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení
  2. úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů
  3. úpravě podmínek přijímaní ke vzdělávání a ukončení školní docházky
  4. použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebních pomůcek
  5. vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
  6. využití asistenta pedagoga

Mgr. Jarmila Tomanová, výchovný poradce